O geografii i historii Polski

Styczeń 28, 2013 | Posted in wycieczki po świecie | Komentowanie nie jest możliwe |

Nasza Ojczyzna leży w środkowej Europie granicząc z na zachodzie z Niemcami, Słowacją i Czechami na południu, z Białorusią i Ukrainą na wschodzie, z Litwą na północnym wschodzie i na północy z Rosją. Ciekawostką jest, że łączna długość granic Polski wynosi ponad trzy i pół tysiąca kilometrów, z czego pół tysiąca przypada na granicę morską. Pierwszy zarys państwa polskiego przypada na wczesne średniowiecze, kiedy to plemiona Polan zasiedlały dorzecze środkowej Warty. Ów terytorium zaczęto nazywać Polską (a dokładniej Wielką Polską) od XI wieku, kiedy zjednoczone zostały tereny dorzecza Wisły i Odry. W wieku XV terytorium to przyjęło nazwę Małopolski. Ponadto po trwałym połączeniu Polski i Litwy w roku 1569 wspólne państwo przybrało nazwę Rzeczypospolitej. W późniejszym okresie kraj przekształcono w II Rzeczpospolitą, której granice formowały się przez wiele lat. W dzisiejszych czasach Polska jest republiką parlamentarną, która przyjęła konstytucję uchwaloną dnia 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Jak wiadomo najwyższą władzą w państwie jest prezydent wybierany w demokratycznych wyborach na pięcioletnią kadencję. Jeżeli chodzi o godło państwa to jest nim orzeł biały będący od XIII wieku również godłem Piastów (dopiero od 1919 roku jest godłem państwowym). Flaga polski zawiera dwa pasy w kolorach białym i czerwonym. Flaga w tej postaci została przyjęta przez sejm Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego.