Polskie warunki naturalne

Styczeń 28, 2013 | Posted in wycieczki po świecie | Komentowanie nie jest możliwe |

Patrząc na mapę ukształtowania powierzchni można zauważyć, że Polska charakteryzuje się układem pasowym kierującym się z północy na południe. Przemiennie układają się linie obniżeń i wzniesień, dzięki czemu kraj ten charakteryzuje się niezwykle urozmaiconym krajobrazem. Co jednak może zadziwić to nieco ponad dziewięćdziesiąt procent powierzchni Polski zajmują niziny. Od granicy północnej rozciąga się pas nizin nazywany pobrzeżem, dalej na południe jest pojezierze, środkowy i monotonny pas nizin. Następne w kolejności są pasy wyżyn oraz gór (Sudety, Karpaty, Tatry, Karkonosze). Dzięki klimatowi umiarkowanemu, regulowanemu przez zachodnie masy oceaniczne oraz wschodnie masy kontynentalne każdy poczuje się w tym kraju swobodnie. Ze względu na fakt, iż Polska zaliczana jest do zlewiska Morza Bałtyckiego, na które składają się dorzecza Wisły, Odry, Niemna i rzek Przymorza oferowane przez nią kurorty są naprawdę atrakcyjne. Wśród największych i najbardziej atrakcyjnych jezior Polski, które zajmują jedynie jeden procent powierzchni kraju, wyróżnia się Śniardwy, Mamry i Hańczę a wśród zbiorników zaporowych: Solińskie, Włocławskie oraz Czorsztyn – Niedzicę. Niemalże trzydzieści procent powierzchni kraju zajmują natomiast lasy i zadrzewienia innego rodzaju. Dzięki temu Polska może pochwalić się florą, w skład której wchodzi aż dwa tysiące trzysta gatunków rośli, sześćset gatunków mchów oraz tysiąc dwieście gatunków porostów. Co więcej, polska fauna liczy osiemdziesiąt pięć gatunków ssaków, dwieście dwadzieścia gatunków ptaków gniazdujących, siedemnaście gatunków płazów, osiem gatunków gadów oraz pięćdziesiąt pięć gatunków ryb słodkowodnych.